Kvadráty: 5452 5352 5553
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený

Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménoplachetnatka písečná
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy6 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b
Poslední nález 1998 , Jan Buchar, Vítězslav Bryja, Antonín Kůrka, Lenka Kubcová
Areál rozšířeníEuropean - ME-At. (RO, Ukraine) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0404
Prosev0101
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0404
Reliktní bory na skalách0101
Stinné skály nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy