Records by time
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Not endangered 4x 8x 184x 42x 238x

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

Czech nametřesavka sekáčovitá
Threat levelNot endangered
Records238 nálezů, 88 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (170 used records)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování2354
Individuální sběr39753791
Fotografie0501
Zemní past36302256
Prosev1428
Smyk4829
Sklepávání0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (155 used records)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady0002
Kamenité sutě32483358
Kamenolom1816519
interiéry budov1102
vnější stěny budov1502
Interiéry budov10231325
Louky a pastviny0011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skály nižších a středních výšek0011
Xerotermy na jiných podkladech54613
Rašeliniště a slatiniště0101
Urbánní biotopy3315
Slatiniště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Haldy a výsypky2101
Vnější stěny budov0101
Skalní stepi na vápencových podkladech4139
Sklepy0302
Pozemní komunikace2001
Ovocné sady0301
Lesní okraje0112
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0011
Skalní a suťové biotopy0011
Parky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords