Nálezy podle období  
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus alticeps Pholcus alticeps Spassky, 1932
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 184× 71× 267×
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 14× 117× 132×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Populace vzokana vlasatého (Ischnothyreus velox, Araneae: Oonopidae) v České republice; Sametkovci (Acari: Prostigmata) ČR, aneb ne všechny sametky jsou stejné; Je Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae) z Rumunska jiná?; Překvapení z překvapení; Pholcus alticeps ve volné přírodě; Život na spáleništi; Paralyzace pavouků; 120. seminář České arachnologické společnosti; Izrael – za pět minut dvanáct; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Haplogyne araneomorphs are a diverse spider clade. Their karyotypes are usually predominated by biarmed (i.e., metacentric and submetacentric) chromosomes and have a specific sex chromosome system, X1X2Y. These features are probably ancestral for haplogynes. Nucleolus organizer regions (NORs) spread frequently from autosomes to sex chromosomes in these spiders. This study focuses on pholcids (Pholcidae), a highly diverse haplogyne family. Despite considerable recent progress in pholcid cytogenetics, knowledge on many clades remains insufficient including the most species-rich pholcid genus, Pholcus Walckenaer, 1805. To characterize the karyotype differentiation of Pholcus in Europe, we compared karyotypes, sex chromosomes, NORs, and male meiosis of seven species [Pholcus alticeps Spassky, 1932; P. creticus Senglet, 1971; P. dentatus Wunderlich, 1995; P. fuerteventurensis Wunderlich, 1992; Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775); Pholcus opilionoides (Schrank, 1781); P. silvai Wunderlich, 1995] representing the dominant species groups in this region. The species studied show several features ancestral for Pholcus, namely the 2n♂ = 25, the X1X2Y system, and a karyotype predominated by biarmed chromosomes. Most taxa have a large acrocentric NOR-bearing pair, which evolved from a biarmed pair by a pericentric inversion. In some lineages, the acrocentric pair reverted to biarmed. Closely related species often differ in the morphology of some chromosome pairs, probably resulting from pericentric inversions and/or translocations. Such rearrangements have been implicated in the formation of reproductive barriers. While the X1 and Y chromosomes retain their ancestral metacentric morphology, the X2 chromosome shows a derived (acrocentric or subtelocentric) morphology. Pairing of this element is usually modified during male meiosis. NOR patterns are very diverse. The ancestral karyotype of Pholcus contained five or six terminal NORs including three X chromosome-linked loci. The number of NORs has been frequently reduced during evolution. In the Macaronesian clade, there is only a single NOR-bearing pair. Sex chromosome-linked NORs are lost in Madeiran species and in P. creticus. Our study revealed two cytotypes in the synanthropic species Pholcus phalangioides (Madeiran and Czech), which differ by their NOR pattern and chromosome morphology. In the Czech cytotype, the large acrocentric pair was transformed into a biarmed pair by pericentric inversion.During the ethological research of Larinia elegans on Nové Mlýny dam in South Moravia, several spiders were collected, among which we highlight rare philodromids associated with wet biotopes, Philodromus poecilus and Philodromus marmoratus. Theridion familiare was caught in a mobile home near the dam, which is the first record for Czechia.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (404 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spassky, 1932 8 9 2 9
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 48 83 37 107
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 61 94 87 39
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 11 23 13 68
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 7 29 12 27
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 39 36 24 63
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 4 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 4 5 5
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 30 141 40 57
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 5 8 2 10
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 4 5 9
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 6 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (406 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 17 36 19 90
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 7 38 13 26
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spassky, 1932 8 9 2 9
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 12 28 13 31
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 75 158 41 59
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 32 48 33 58
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 4 1 6
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 25 75 85 44
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 18 17 5 20
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 5 4 6 13
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 1 3 9
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 8 0 6
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 3
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 1 3
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 0 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy