Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus alticeps Spasski, 1932 3x 3x
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 8x 15x 353x 34x 410x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 27x 68x 96x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (246 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spasski, 1932 2 1 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 44 85 41 107
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 38 74 81 14
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 3 5 4
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 30 141 40 57
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 34 29 21 51
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 5 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 1 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (232 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 31 48 33 57
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spasski, 1932 2 1 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 10 23 8 27
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 29 33 11 15
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 25 75 85 44
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 18 15 5 18
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 5 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 15 101 25 16
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 5 4 6 13
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 1 3 9
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 3 1 5
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 6 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 0 2
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019