Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus alticeps Pholcus alticeps Spassky, 1932 8x 8x
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 4x 8x 184x 44x 240x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 14x 97x 112x

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (360 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spassky, 1932 8 8 2 8
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 39 76 37 92
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 48 80 83 21
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 11 23 13 68
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 7 29 12 27
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 3 5 4
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 30 141 40 57
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 36 30 22 56
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 4 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 8 2 9
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 4 2 8
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 6 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 2 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (360 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 14 32 14 83
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 7 36 12 24
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 32 48 33 58
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spassky, 1932 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 10 23 13 25
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 35 124 26 29
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 3 3 1 5
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 25 75 85 44
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus alticeps Spassky, 1932 8 7 2 7
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 23 19 12 12
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 18 16 5 19
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 5 4 6 13
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 1 3 9
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 2
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 5 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 3 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy