Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened 5x 13x 115x 57x 190x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Czech nameskálovka velká
Threat levelAlmost threatened
Records190 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (190 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past12053557
Prosev0101
Individuální sběr918321
Neurčeno65682110
Smyk17401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (190 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1561112133
Ruderály0101
Kamenolomy4516
Suché doubravy7502
Suché louky2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Skalní stepi na vápenci135117
Louky a pastviny1001
Stinné skály nižších poloh0202
Paseky1001
Lesostepní doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords