Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened 5x 13x 115x 56x 189x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Czech nameskálovka velká
Threat levelAlmost threatened
Records189 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (189 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past12053557
Prosev0101
Neurčeno65682110
Individuální sběr917320
Smyk17401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (189 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1561112133
Ruderály0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7502
Kamenolomy2313
Kamenolom2102
Xerotermy na jiných podkladech2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Skalní stepi na vápencových podkladech135117
Louky a pastviny1001
Skály nižších a středních výšek0202
Lesní paseky1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords