Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened 5x 13x 115x 52x 185x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Czech nameskálovka velká
Threat levelAlmost threatened
Records185 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (75 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past11547555
Individuální sběr916319
Smyk17401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (52 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenolomy2111
Kamenolom2102
Xerotermy na jiných podkladech2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Skalní stepi na vápencových podkladech135117
Louky a pastviny1001
Skály nižších a středních výšek0202
Lesní paseky1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020