Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened 10x 25x 187x 51x 273x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Czech nameskálovka velká
Threat levelAlmost threatened
Records273 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2010
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (77 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr715317
Zemní past11747556
Smyk17401
?2403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (52 used records)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenolomy4213
travnaté stepi2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
skalní stepi na vápenci135117
Louky a pastviny1001
osluněné skály nižších poloh0202
paseky1001
dubohabřiny2001
lesostepní doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019