Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered 704× 73× 785×

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

Czech namečelistnatka obojživelná
Threat levelNot endangered
Records785 nálezů, 174 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (785 used records)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1411511888
Zemní past758844178389
Prosev6565237
Žlutá miska1001
Neurčeno28535073217
Smyk35651043
Sklepávání75010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (785 used records)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy nížin19120510949
Ostřicové porosty stojatých vod2024216
Močály79911957
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3947134
Vlhké lesní lemy3202
Neurčeno34037882254
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11307
Bylinné porosty břehů111123026
Luční ostřicové mokřady2707
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vlhké doubravy0101
Mokré louky21627415116
Ostatní pole81503318
Slaniska0111
Mokřadní olšiny8088635
Rašeliniště3845534
Stinné skály nižších poloh1001
Louky2246223
Lesní okraje1002
Bahnité břehy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
Rašelinné bory0101
Písčiny1102
Břehy tekoucích vod1818222
Haldy a výsypky0003
Suché křoviny0101
Kamenité suti nižších poloh1101
Ovocné sady s luční vegetací0202
Ruderály4407
Reliktní bory na skalách0011
Suché louky11204
Pastviny2002
Mezofilní louky915115
Dubohabřiny0101
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy0101
Úhory2002
Štěrkové břehy řek0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy1202
Výsadby listnáčů1202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Porosty borůvek0101
Paseky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords