Bibliography

2018
© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

2017
© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

2014
© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistics

Found

  • Records 107
  • Species 70
  • Genera 54
  • Squares 23

Identified

  • Records 127
  • Species 73
  • Genera 60
  • Squares 25

Gallery

Aculepeira ceropegia
samec
samice
Aelurillus v-insignitus
samice
samec
samice
samec
Afraflacilla epiblemoides
samice
samec
samice
samec
Agalenatea redii
samice
juvenil
samec
© Radek Šich
Agelena labyrinthica
© Radek Šich
Allagelena gracilens
© Radek Šich
Alopecosa aculeata
samec
Alopecosa cuneata
samice
samec
Alopecosa cursor
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Alopecosa farinosa
© Radek Šich
Alopecosa schmidti
© Radek Šich
Alopecosa trabalis
samec
Amaurobius ferox
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Anyphaena accentuata
samice
juvenil
samec
Araneus diadematus
© Radek Šich
zajímavá barevná forma
samec
Araneus marmoreus
samice
samice, forma pyramidatus
samice
samec, forma pyramidatus
samice, forma pyramidatus
Araneus quadratus
samice
samec
samec
Arctosa cinerea
© Radek Šich
juvenil
samice
© Radek Šich
Arctosa leopardus
© Radek Šich
© Radek Šich
Arctosa maculata
© Radek Šich
© Radek Šich
Arctosa perita
© Radek Šich
© Radek Šich
Argiope bruennichi
samice
juvenil
Argyroneta aquatica
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Asagena phalerata
© Radek Šich
© Radek Šich
Asianellus festivus
samice
samec
samice
samec
Attulus distinguendus
© Radek Šich
© Radek Šich
Attulus penicillatus
samec
samec
Attulus saltator
© Radek Šich
© Radek Šich
Atypus muralis
© Radek Šich
lapací trubice
© Radek Šich
Atypus piceus
lapací trubice
lapací trubice
samice
juvenilní jedinec
detail snovacích bradavek
© Radek Šich
samice
Aulonia albimana
samec
samice
Ballus chalybeius
samec
Berlandina cinerea
© Radek Šich
Brigittea civica
© Radek Šich
Calositticus floricola
© Radek Šich
© Radek Šich
Calositticus zimmermanni
samec
© Radek Šich
Carrhotus xanthogramma
© Radek Šich
Cercidia prominens
samice
Cheiracanthium campestre
© Radek Šich
Cheiracanthium erraticum
juvenil
Cheiracanthium punctorium
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Coelotes terrestris
© Radek Šich
Coleosoma floridanum
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
Cryphoeca silvicola
samice
samec
Cyclosa conica
samice
subadultní samec
Dendryphantes rudis
samice
samice
Diaea dorsata
samec
samice
Dictyna arundinacea
samec
Dolomedes plantarius
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Dysdera cechica
© Radek Šich
samice
samice
Dysdera crocata
samec
© Radek Šich
Ebrechtella tricuspidata
samice
samec
samice
Eratigena atrica
© Radek Šich
Eresus hermani
samice
© Radek Šich
juvenil
Eresus kollari
samec
samec
© Radek Šich
samice
samec
© Radek Šich
Eresus moravicus
samec
© Radek Šich
samice
samec
Ero aphana
© Radek Šich
© Radek Šich
Ero tuberculata
samice
© Radek Šich
samice
Euophrys frontalis
© Radek Šich
© Radek Šich
Euryopis quinqueguttata
© Radek Šich
© Radek Šich
Evarcha arcuata
samec
samice
samec
Evarcha falcata
samec
samec
Gibbaranea bituberculata
© Radek Šich
Gnaphosa lucifuga
samice
Gnaphosa modestior
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Haplodrassus dalmatensis
© Radek Šich
© Radek Šich
Hasarius adansoni
samice
samec
samice
samec
Heliophanus dampfi
© Radek Šich
© Radek Šich
Heriaeus graminicola
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Holocnemus pluchei
© Radek Šich
samice
© Radek Šich
Hypositticus pubescens
samec
samice
samec
samice
Lacinius horridus
© Radek Šich
Leptorchestes berolinensis
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Leviellus stroemi
subadultní samice
subadultní samice
Leviellus thorelli
samice
© Radek Šich
Liocranum rupicola
© Radek Šich
Lycosa singoriensis
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Macaroeris nidicolens
samec
samice
samec
samice
Mangora acalypha
samice
samec
Marpissa muscosa
© Radek Šich
© Radek Šich
Marpissa nivoyi
© Radek Šich
© Radek Šich
Marpissa radiata
samice
samec
samice
Meta menardi
© Radek Šich
© Radek Šich
Micaria fulgens
© Radek Šich
Micaria pulicaria
© Radek Šich
Micaria sociabilis
© Radek Šich
Micaria subopaca
© Radek Šich
Micrommata virescens
juvenil
juvenil
samice
Misumena vatia
samec
samice
juvenil
Myrmarachne formicaria
samec
samec
Nematogmus sanguinolentus
© Radek Šich
© Radek Šich
Nigma flavescens
samec
samice
Nigma walckenaeri
samec
© Radek Šich
© Radek Šich
Nuctenea silvicultrix
samice
Nuctenea umbratica
samice
samice
Ostearius melanopygius
© Radek Šich
Oxyopes ramosus
samec
Pachygnatha clercki
© Radek Šich
Pachygnatha degeeri
© Radek Šich
Pachygnatha listeri
© Radek Šich
Parasteatoda lunata
© Radek Šich
Parasteatoda tepidariorum
samice
samec
Pardosa maisa
samice s kokonem
samice s kokonem
Pardosa paludicola
samice
Pellenes nigrociliatus
samice
samec
Pellenes tripunctatus
samec
samice
samec
samice
Philaeus chrysops
samec
samice
samice
samice
samice
samec
Philodromus dispar
© Radek Šich
Philodromus fuscomarginatus
© Radek Šich
Philodromus margaritatus
samec
Phlegra cinereofasciata
samice
samec
samice
samec
Phlegra fasciata
samec
© Radek Šich
Pholcus opilionoides
© Radek Šich
Pholcus phalangioides
© Radek Šich
© Radek Šich
Pisaura mirabilis
© Radek Šich
© Radek Šich
Pistius truncatus
© Radek Šich
Psammitis ninnii
samec
Pseudeuophrys lanigera
juvenil
© Radek Šich
samice
© Radek Šich
Pseudeuophrys obsoleta
© Radek Šich
Pseudicius encarpatus
© Radek Šich
© Radek Šich
Rhysodromus histrio
© Radek Šich
Scytodes thoracica
© Radek Šich
Segestria bavarica
samice
samice
Segestria senoculata
© Radek Šich
© Radek Šich
Singa hamata
© Radek Šich
© Radek Šich
Singa nitidula
© Radek Šich
© Radek Šich
Sittisax dzieduszyckii
samice
samec
samice
samec
Sittisax saxicola
© Radek Šich
© Radek Šich
Steatoda albomaculata
samec
samice
Steatoda bipunctata
samice
samec
Steatoda castanea
samice
subadultní samec
Steatoda grossa
samice
samec
© Radek Šich
samice
Steatoda triangulosa
samice
Synageles venator
© Radek Šich
samice
Synema globosum
samice
juvenil
Tegenaria domestica
samice
samice
Tegenaria ferruginea
samec
© Radek Šich
Thomisus onustus
samice
© Radek Šich
© Radek Šich
Tibellus macellus
samice
samec
samec
samice
samice
samec
samec
samice
samec
samec
Titanoeca psammophila
© Radek Šich
Titanoeca quadriguttata
samice
samec
Titanoeca schineri
samice
juvenil
samice
samec
Uloborus plumipes
© Radek Šich
© Radek Šich
Uloborus walckenaerius
© Radek Šich
Xysticus acerbus
samice
Xysticus lanio
samec
samec
Zilla diodia
© Radek Šich
Zodarion rubidum
© Radek Šich
Zora parallela
© Radek Šich
Zora spinimana
© Radek Šich
Czech Arachnological Society © 2008-2019