Kvadráty: 5862
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maso gallicus Simon, 1894 Kriticky ohrožený

Maso gallicus Simon, 1894

České jménopavučenka galská
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy3 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b
Poslední nález 1973 , Pavel Kasal
Areál rozšířeníEuropean - ME-At. (Az.) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Maso gallicus Simon, 1894 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3302
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Maso gallicus Simon, 1894 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy