Kvadráty: 7069
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Kriticky ohrožený 10×

Alopecosa psammophila Buchar, 2001

České jménoslíďák pískomilný
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy10 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá
PopisSlíďák vázaný na váté písky v panonské oblasti. Je znám pouze z písčin v okolí Bzence na Hodonínsku (chráněná území Váté písky a Vojenské cvičiště).
Areál rozšířeníEuropean - Pan. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0201
Zemní past81407
Individuální sběr0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0201
Písčiny81609
 SamciSamiceMláďataNálezy