Bibliografie

2014
 © Oto Zimmermann
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Hana Svojanovská, prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D., Mgr. Matyáš Hiřman, Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech