Rok
2011
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Obsah
Originalni ID: 1016
Citace
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).

Fotografie