Kvadráty: 5969 5259 5260 5158
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Ohrožený 47× 47×

Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997)

České jménoplachetnatka Millerova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy47 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997
Poslední nález 1999 , Iveta Chvátalová
Areál rozšířeníEuropean - ME (CZ, SK
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1200-1550

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr9002
Zemní past7224044
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6206
Horské biotopy3103
Širokolisté horské nivy911013
alpínské trávníky291016
Rašeliniště35909
 SamciSamiceMláďataNálezy