Rok
2015
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).

Fotografie