Rok
1999
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Citace
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).

Fotografie