Rok
2008
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
Věra Opatová
Obsah
Originalni ID: 912
Citace
Smola V., Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2008): Překvapivá etologie rodu Xerolycosa[Surprising ethology of the genus Xerolycosa]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 184–185 (in Czech).