Rok
2005
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Obsah
Originalni ID: 670
Citace
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).

Fotografie