Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Not endangered 1x 7x 176x 15x 199x

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka tmavá
Threat levelNot endangered
Records199 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Stanislav Rada
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600-800-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (165 used records)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2521310132
Prosev61009
Individuální sběr712012
Smyk5406
Eklektor7406
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (146 used records)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny0101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Přechodová rašeliniště2002
Vrchoviště71509
Vlhké louky109011
Rašeliniště a slatiniště1717016
Horské biotopy1202
Horské smrčiny1101
Rašelinné březiny a bory10104
Ovocné sady4104
Porosty vysokých ostřic1001
Močály141403
Kultury jehličnanů0101
Lesy412009
Borové monokultury2304
Pískovcová skalní města119011
Smrkové monokultury25603
Xerotermy na jiných podkladech2002
Kulturní lesy5307
Rákosiny, orobincové porosty1202
Slatiniště3302
Lesní paseky4618020
Pastviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9509
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2103
Křoviny a skupiny stromů mimo les10101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou7203
Mezofilní louky2103
Louky1204
Trnkové křoviny1001
Luční úhory4503
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords