Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Not endangered 14x 254x 34x 302x

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

Czech namepavučenka hvozdní
Threat levelNot endangered
Records302 nálezů, 60 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - ME (South Siberia
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (132 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2311454118
Individuální sběr2001
Prosev913012
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (114 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny2936032
pískovny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
horská vřesoviště0101
lesostepní doubravy2113013
reliktní bory na skalách3204
kamenité suti nižších poloh7105
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
lužní lesy nížin1001
haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
ruderály2002
Lesy7850313
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
suché křoviny1102
výsadby jehličnanů7704
Kultury listnáčů362002
bučiny nižších poloh3002
luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje2202
pastviny1001
suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020