Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Not endangered 7x 142x 39x 188x

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

Czech namepavučenka hvozdní
Threat levelNot endangered
Records188 nálezů, 60 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - ME (South Siberia
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (132 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2191374109
Individuální sběr11809
Prosev912011
Smyk3203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (114 used records)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2936032
Pískovna2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2113013
Reliktní bory na skalních podkladech3204
Kamenité sutě7105
Ovocné sady1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
Urbánní biotopy2002
Lesy7850313
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
Floristicky pestré křoviny1001
Kultury jehličnanů4602
Kultury listnáčů362002
Acidofilní bukové bučiny3002
Slatiniště1001
Lesní okraje2202
Trnkové křoviny0101
Pastviny1001
Smrkové monokultury3102
Suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020