Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Not endangered 10× 672× 173× 856×

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Czech nameskálovka žlutavá
Threat levelNot endangered
Records856 nálezů, 137 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude0-1100

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (856 used records)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1551498123
Zemní past984406398503
Neurčeno126923202
Žlutá miska1001
Smyk1815013
Prosev76011
Sklepávání0102
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (856 used records)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály2002
Haldy a výsypky2130314
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4404
Neurčeno3572168306
Zahrady1001
Kamenolomy1615222
Nízké xerofilní křoviny0001
Vřesoviště nižších poloh4002
Železniční náspy0101
Suché křoviny3004
Dubohabřiny2001
Lesostepní doubravy8978344
Suché doubravy3129833
Interiéry budov1103
Suché louky16597389
Stinné skály nižších poloh13024223
Kamenité suti nižších poloh13537653
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3621117
Rašeliniště189013
Bučiny nižších poloh5409
Horské smrčiny3003
Skalní stepi na vápenci1537456109
Porosty borůvek2010010
Louky a pastviny1102
Mezofilní louky1001
Výsadby jehličnanů227114
Pastviny0201
Lesy3605
Těžební jámy00151
Reliktní bory na skalách106011
Acidofilní bory219014
Přirozené lesy6205
Lesní okraje166015
Ostatní pole1002
Paseky2406
Suťové a roklinové lesy24005
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Břehy tekoucích vod1001
Louky0101
Lužní lesy nížin4112
Horská vřesoviště1001
Úhory1001
Písčiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords