Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 672× 266× 949×

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy949 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1100

Literatura

Unusual loops of the seminal duct (sperm duct) in the species Drassodes lapidosus? Atypical seminal ducts in the species Nigma walckenaeri are also mentioned.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (949 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1561548128
Zemní past1176478398583
Nárazová past9507
Smyk1915014
Neurčeno126923202
Žlutá miska1001
Prosev76011
Sklepávání0102
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (949 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1204
Kamenolomy2320227
Neurčeno5442898381
Ruderály2002
Suché křoviny3005
Haldy a výsypky2130314
Písčiny4102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4404
Lesy0004
Lužní lesy nížin5113
Zahrady1001
Travnaté stepi1103
Nízké xerofilní křoviny0001
Vřesoviště nižších poloh4002
Železniční náspy0101
Dubohabřiny2001
Lesostepní doubravy8978344
Suché doubravy3129833
Suché lesní lemy1201
Suché louky16597389
Stinné skály nižších poloh13024223
Kamenité suti nižších poloh13537653
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3621117
Rašeliniště189013
Bučiny nižších poloh5409
Horské smrčiny3003
Skalní stepi na vápenci1537456109
Porosty borůvek2010010
Louky a pastviny1102
Mezofilní louky1001
Výsadby jehličnanů227114
Pastviny0201
Lesy3605
Těžební jámy00151
Reliktní bory na skalách106011
Acidofilní bory219014
Přirozené lesy6205
Lesní okraje166015
Ostatní pole1002
Paseky2406
Suťové a roklinové lesy24005
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Ovocné sady s luční vegetací0101
Břehy tekoucích vod1001
Louky0101
Horská vřesoviště1001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy