Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Endangered 32× 36×

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951

Czech namepavučenka bezzubá
Threat levelEndangered
Records36 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2020 , Petr Dolejš
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude150-800

Bibliography

 © Oto Zimmermann
During an araneological survey in the Šumava Protected Landscape Area and National Park in 2020, four spider species were discovered for the first time in the Bohemian Forest: Atypus affinis (Atypidae), Achaeridion conigerum and Phycosoma inornatum (Theridiidae), and Gongylidiellum edentatum (Linyphiidae). All species were collected at the vicinity of Rejštejn and are considered least concern (LC), critically endangered (CR) and vulnerable (VU), respectively. Along with the four species, lists of accompanying species from respective localities are provided.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (36 used records)
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2506
Neurčeno3209
Zemní past183018
Smyk2002
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (36 used records)
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Reliktní bory na skalách0101
Neurčeno2208
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Horské bučiny1102
Přirozené lesy4105
Výsadby jehličnanů8005
Acidofilní bory2102
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště2003
Mokřadní olšiny1001
Bučiny nižších poloh2203
Břehy tekoucích vod1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Rašelinné bory1001
Lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords