Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Not endangered 7x 11x 393x 96x 507x

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

Czech nameslíďák úhorní
Threat levelNot endangered
Records507 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
Distribution areaPalaearctic - Eastp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (377 used records)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6149348
Zemní past778389228312
Smyk18358
Prosev32727
Sklepávání1002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (331 used records)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pískovna3201
suché louky0011
ruderály0101
Cesty, silnice0101
Xerotermy na jiných podkladech30016142109
Xerotermní travinobylinná společenstva1517116
Haldy a výsypky0006
Lesní okraje2085
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5004
Skály nižších a středních výšek5101
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech318124176122
Pole5103
Bažinné olšiny0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Pastviny1303
Vlhké louky0101
Acidofilní bory10404
Kamenolom14401
Trnkové křoviny17304
Kamenité sutě12604
Ovocné sady0101
Polní meze15101
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6535621
Polní úhory0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
Luční úhory0101
Písečné přesypy9314
Louky a pastviny261718
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020