Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Not endangered 2x 35x 27x 64x

Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)

Czech nameplachetnatka kavernová
Threat levelNot endangered
Records64 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (53 used records)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev4404
Individuální sběr1101
Zemní past576047
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (32 used records)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh6105
dubohabřiny1001
osluněné skály nižších poloh3003
jeskyně0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
výsadby jehličnanů6005
Přirozené lesy2102
bučiny nižších poloh105010
21211102002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020