Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Not endangered 35× 28× 65×

Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)

Czech nameplachetnatka kavernová
Threat levelNot endangered
Records65 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-700

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Trophic interactions of cave arthropods have been understudied. We used molecular methods (NGS) to decipher the food web in the subterranean ecosystem of the Ardovská Cave (Western Carpathians, Slovakia). We collected five arthropod predators of the species Parasitus loricatus (gamasid mites), Eukoenenia spelaea (palpigrades), Quedius mesomelinus (beetles), and Porrhomma profundum and Centromerus cavernarum (both spiders) and prey belonging to several orders. Various arthropod orders were exploited as prey, and trophic interactions differed among the predators. Linear models were used to compare absolute and relative prey body sizes among the predators. Quedius exploited relatively small prey, while Eukoenenia and Parasitus fed on relatively large prey. Exploitation of eggs or cadavers is discussed. In contrast to previous studies, Eukoenenia was found to be carnivorous. A high proportion of intraguild predation was found in all predators. Intraspecific consumption (most likely cannibalism) was detected only in mites and beetles. Using Pianka’s index, the highest trophic niche overlaps were found between Porrhomma and Parasitus and between Centromerus and Eukoenenia, while the lowest niche overlap was found between Parasitus and Quedius. Contrary to what we expected, the high availability of Diptera and Isopoda as a potential prey in the studied system was not corroborated. Our work demonstrates that intraguild diet plays an important role in predators occupying subterranean ecosystems.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (65 used records)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past565045
Prosev3403
Individuální sběr2304
Neurčeno21012
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Suťové a roklinové lesy1001
Kamenité suti nižších poloh6105
Neurčeno323032
Suché doubravy1001
Stinné skály nižších poloh3003
Jeskyně0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Výsadby jehličnanů8007
Přirozené lesy2102
Bučiny nižších poloh105010
 MalesFemalesJuvenilesRecords