Records by time
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Not endangered 11× 210× 92× 322×

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

Czech namemaloočka smaragdová
Threat levelNot endangered
Records322 nálezů, 145 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1150

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (322 used records)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3156128110
Vysavač1102
Sklepávání0224
Individuální sběr11353858
Neurčeno154150102
Žlutá miska1001
Prosev1448
Pozorování3474
Zemní past11131130
Eklektor0123
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (322 used records)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky1226
Ruderály1012
Suťové a roklinové lesy0515
Podmáčené smrčiny0032
Rašeliniště1141823
Lesní okraje2415
Výsadby jehličnanů3131011
Paseky7143221
Bylinné porosty břehů0112
Vlhké lesní lemy3425
Horské smrčiny1001
Mezofilní louky0416
Mokré louky142114
Lužní lesy nížin3499
Luční ostřicové mokřady1022
Porosty borůvek0022
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Suché lesní lemy0033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Neurčeno275847115
Vřesoviště nižších poloh0101
Ostřicové porosty stojatých vod0333
Močály121112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Dubohabřiny0012
Suché doubravy3023
Suché křoviny2515
Zahrady0011
Bučiny nižších poloh0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
Horské bučiny1303
Mokřadní vrbiny0011
Pastviny1023
Louky341412
Lesostepní doubravy1102
Louky a pastviny1112
Úhory1012
Břehy tekoucích vod0021
Mokřadní olšiny1053
Výsadby listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
Okraje silnic0011
Přirozené lesy0291
Kamenité suti nižších poloh1001
Kamenolomy0101
alpínské trávníky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords