Records by time
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Not endangered 9x 11x 209x 49x 278x

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

Czech namemaloočka smaragdová
Threat levelNot endangered
Records278 nálezů, 121 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (184 used records)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr6273047
Pozorování3474
Smyk3656130110
Zemní past65517
Sklepávání1403
Eklektor0123
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (170 used records)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
luční ostřicové mokřady1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0021
Bylinný lem lesa3313
Kulturní lesy0071
lužní lesy nížin0063
suché doubravy1001
dubohabřiny2134
suché lesní lemy0011
zahrady0011
rašeliniště191721
bylinné porosty břehů0101
mokré louky132113
výsadby jehličnanů31239
ostřicové porosty stojatých vod0101
bučiny nižších poloh0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Močály12911
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
kosodřevina0011
horské bučiny1303
pastviny1023
Louky341412
suťové a roklinové lesy0302
paseky5143220
lesostepní doubravy1102
Lesní okraje2314
Louky a pastviny1112
suché křoviny2414
00000000101
pískovny2001
úhory1012
travnaté stepi0123
údolní jasanoolšové luhy2334
Břehy tekoucích vod0021
horská vřesoviště0001
bažinné olšiny1053
mezofilní louky0101
ruderály0011
Kultury listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
okraje silnic0011
Přirozené lesy0291
kamenité suti nižších poloh1001
kamenolomy0101
alpínské trávníky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020