Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Not endangered 2x 4x 334x 13x 353x

Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Czech nameplachetnatka montánní
Threat levelNot endangered
Records353 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, shaded
Hojnost výskyturare probably
Altitude500-800-1400

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (312 used records)
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1013012
Prosev3604
Zemní past215110210289
Smyk2503
Sklepávání2102
Eklektor1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (228 used records)
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny1101
Lesy1927018
Vrchoviště20091028
Lesní okraje2103
Horské buko-jedlové lesy306011
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Rašeliniště a slatiniště10708
Horské biotopy23310609
Louky0105
Porosty vysokých ostřic1001
Kultury jehličnanů1001
Borové monokultury2102
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Přirozené lesy0003
Haldy a výsypky0001
Pískovcová skalní města3305
Kamenité sutě3305
Břehy tekoucích vod0101
Jeskyně2103
Širokolisté vysokostébelné nivy139125028
Lesní paseky5726021
Horské smrčiny703149028
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2017012
Podmáčené smrčiny7652010
Vlhké louky1001
Smrkové monokultury1911010
Lesy vyšších poloh a strmých svahů18206
Skalní a suťové biotopy1101
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1502
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords