Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Almost threatened 1x 43x 44x

Gonatium rubens (Blackwall, 1833)

Czech namepavučenka rubínová
Threat levelAlmost threatened
Records44 nálezů, 17 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 1999 , Antonín Kůrka
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-1000

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (37 used records)
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past810018
Sklepávání4503
Smyk14011
Prosev0604
Individuální sběr0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (39 used records)
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště a slatiniště1032014
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Vrchoviště1102
Lesy0202
Podmáčené smrčiny2101
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Pastviny0101
Lesní paseky3201
Pole0101
Močály1001
Louky00011
Vlhké louky0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords