Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Not endangered 192x 8x 200x

Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978)

Czech nameplachetnatka Svatoňova
Threat levelNot endangered
Records200 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler & Buchar 1993
Last record 2008 , Roman Mlejnek
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area(Meso), Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumUnderground, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded, shaded)
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-1500

Bibliography

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (195 used records)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4711872173
Individuální sběr848014
Prosev83507
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (165 used records)
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenité suti nižších poloh201157057
Horské biotopy1001
horské bučiny3206
rašelinné bory1001
podmáčené smrčiny13405
výsadby jehličnanů302011
Lesy6004
osluněné skály nižších poloh2617017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4507
jeskyně7906
paseky2105
horské smrčiny372011
suťové a roklinové lesy2001
alpínské trávníky2012013
Acidofilní bory1101
rašeliniště5614013
Skalní a suťové biotopy1202
horská vřesoviště2601
Kultury listnáčů3101
bučiny nižších poloh0502
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020