Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered 3x 4x 277x 69x 353x

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka bělovlasá
Threat levelNot endangered
Records353 nálezů, 142 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (252 used records)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1204792138
Individuální sběr3735743
Smyk82111
Prosev18261930
Eklektor2344926
Sklepávání5224
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (238 used records)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les2102
pískovny0101
Suťové lesy2102
mezofilní louky1001
suché doubravy0101
Pískovcová skalní města1403
Cesty, silnice13258
Bylinný lem lesa2563
Xerotermy na jiných podkladech2417122
Lesy33363646
Vrchoviště1604
Interiéry budov1102
Polní cesta3123
Kulturní lesy715149
Louky4226
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech6308
Reliktní bory na skalních podkladech4706
Horské buko-jedlové lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Rašelinné březiny a bory2003
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2001
Kosodřevina1001
Pastviny1001
Vlhké louky3314
Močály1001
Kamenolom1203
Louky a pastviny0112
Porosty vysokých ostřic0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Smrkové monokultury4026
Haldy a výsypky1007
Lesní okraje1110216
Xerotermní travinobylinná společenstva5608
Lesní paseky0101
Skály nižších a středních výšek0302
Mezofilní louky1001
Trnkové křoviny0101
Písečné přesypy0102
Rašeliniště a slatiniště5155
Pole1001
Polní úhory0011
Obhospodařované pozemky1001
Slaniska4204
Polní meze7113
Lužní lesy1001
Bažinné olšiny1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Slatiniště0111
Ovocné sady2002
Kamenité sutě1202
Acidofilní bory7115
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Borové monokultury2103
Horské smrčiny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Rákosiny, orobincové porosty1001
Kultury listnáčů4101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Polní biotopy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords