Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered 6x 7x 537x 65x 615x

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka bělovlasá
Threat levelNot endangered
Records615 nálezů, 141 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (252 used records)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1405292144
Individuální sběr2530342
Smyk4116
Prosev17272430
Eklektor2344926
Sklepávání0112
?2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (237 used records)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny0101
dubohabřiny4114
mezofilní louky9115
suché doubravy0101
osluněné skály nižších poloh1705
okraje silnic13258
suché lesní lemy2563
travnaté stepi2417122
Lesy33363646
rašeliniště6759
interiéry budov1102
obilná pole4124
výsadby jehličnanů13161618
Louky4226
úhory1012
skalní stepi na vápenci6308
reliktní bory na skalách4706
horské bučiny0101
horská vřesoviště1103
rašelinné bory2003
kosodřevina1001
mokré louky3314
pastviny1001
Močály1001
kamenolomy1203
Louky a pastviny0112
ostřicové porosty stojatých vod0202
haldy a výsypky1007
Lesní okraje1110216
Xerotermní travinobylinná společenstva5608
paseky0101
suché křoviny1103
písčiny0102
Obhospodařované pozemky1001
slaniska4204
údolní jasanoolšové luhy1001
bažinné olšiny1001
podmáčené smrčiny0001
luční ostřicové mokřady0111
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
kamenité suti nižších poloh1202
Acidofilní bory7115
lesostepní doubravy5105
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
horské smrčiny1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Kultury listnáčů4101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Polní biotopy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019