Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered 10x 14x 1462x 77x 1563x

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Czech namečelistnatka Listerova
Threat levelNot endangered
Records1563 nálezů, 175 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-800

Bibliography

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (684 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1001
Zemní past709999137504
Žlutá miska0101
Fotografie0101
Individuální sběr3469149
Prosev2034035
Smyk891371078
Sklepávání7909
Eklektor0303
ra2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (619 used records)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady1001
městské parky0101
lužní lesy nížin962231549
výsadby listnáčů1101
ostřicové porosty stojatých vod2503
osluněné skály nižších poloh1102
skalní stepi na vápenci1404
luční ostřicové mokřady1023213
mokré louky67103047
rašeliniště3138745
horské smrčiny1101
Lesy45601042
kamenolomy1203
výsadby jehličnanů2530117
bylinné porosty břehů2018014
suché křoviny3621524
rašelinné bory128017
Louky1740022
Xerotermní travinobylinná společenstva3730028
bučiny nižších poloh1303
bahnité břehy1102
Močály1517219
bažinné olšiny156172869
reliktní bory na skalách3214
suché lesní lemy1012
pastviny0101
travnaté stepi3303
paseky812012
Břehy tekoucích vod174016
údolní jasanoolšové luhy771521044
Lesní okraje53012
dubohabřiny1926014
štěrkové břehy řek0101
horská vřesoviště5808
haldy a výsypky01579
Přirozené lesy1314010
Louky a pastviny2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody6805
00000001202
podmáčené smrčiny1748
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2304
úhory1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
slaniska0101
horské bučiny0101
Kultury listnáčů398304
Lesní cesta2304
Acidofilní bory3306
ovocné sady bez bylinné vegetace3104
mezofilní louky1102
lesostepní doubravy4407
kamenité suti nižších poloh1001
alpínské trávníky0201
písčiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020