Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered 11x 5x 144x 17x 177x

Neriene montana (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka velká
Threat levelNot endangered
Records177 nálezů, 98 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (116 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past96215
Individuální sběr11341447
Prosev38514
Smyk46210
Eklektor4868
Sklepávání3141620
ra1001
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny4013
výsadby jehličnanů0102
Skalní a suťové biotopy0101
lužní lesy nížin3316
Kultury listnáčů0202
mokré louky2103
Břehy tekoucích vod4558
ruderály0606
luční ostřicové mokřady0302
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
údolní jasanoolšové luhy712615
bylinné porosty břehů1124
bažinné olšiny0604
Močály3503
paseky0011
kamenolomy1102
mezofilní louky0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
horské bučiny0011
interiéry budov27211
suché křoviny1848
Acidofilní bory1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1807
kamenité suti nižších poloh1001
rašeliniště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
písčiny0001
městské parky0202
lesostepní doubravy1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020