Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered 11x 6x 144x 21x 182x

Neriene montana (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka velká
Threat levelNot endangered
Records182 nálezů, 100 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (115 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr10291444
Smyk3408
Zemní past1113524
Prosev48411
Eklektor4868
Sklepávání3141620
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (115 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2102
Lužní lesy812616
Suťové lesy1011
výsadby jehličnanů0101
Skalní a suťové biotopy0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Kultury listnáčů0202
Vlhké louky2103
Břehy tekoucích vod4558
Urbánní biotopy0606
Slatiniště0302
Rákosiny, orobincové porosty3103
Bylinné porosty na březích potoků a řek1124
Bažinné olšiny0604
Močály3503
Lesní paseky0011
Kamenolom1102
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3305
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Polní meze0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
Horské buko-jedlové lesy0011
Interiéry budov27211
Křoviny a skupiny stromů mimo les1747
Acidofilní bory1001
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady1807
Kamenité sutě1001
Vrchoviště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písečné přesypy0001
Parky0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1201
Borové monokultury0001
Smrkové monokultury0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords