Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered 11x 6x 144x 29x 190x

Neriene montana (Clerck, 1757)

Czech nameplachetnatka velká
Threat levelNot endangered
Records190 nálezů, 107 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (190 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr10321548
Smyk36010
Nárazová past0002
Neurčeno1536367
Zemní past1113524
Prosev48411
Eklektor4868
Sklepávání3141620
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (190 used records)
Neriene montana (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny2103
Mokré louky2215
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin1116724
Suťové a roklinové lesy1112
Vlhké doubravy0101
Neurčeno10271167
Výsadby jehličnanů0103
Skalní a suťové biotopy0101
Výsadby listnáčů0202
Břehy tekoucích vod4558
Ruderály0606
Luční ostřicové mokřady0302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
Bylinné porosty břehů1124
Mokřadní olšiny0604
Močály3503
Paseky0011
Kamenolomy1102
Suché doubravy1001
Pastviny0011
Lesní okraje0202
Lesy1124
Louky01112
Horské bučiny0011
Interiéry budov27211
Suché křoviny1848
Acidofilní bory1001
Ovocné sady s luční vegetací1807
Kamenité suti nižších poloh1001
Rašeliniště2302
Přirozené lesy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Písčiny0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Lesostepní doubravy1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords