Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Not endangered 4x 355x 36x 395x

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)

Czech namepavučenka vlhkomilná
Threat levelNot endangered
Records395 nálezů, 71 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2016 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (189 used records)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev327024
Zemní past2231412147
Individuální sběr76011
Nárazová past0101
Smyk0705
ze11001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (136 used records)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů1304
lužní lesy nížin9207
rašeliniště8657044
výsadby jehličnanů0101
kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy6105
ostřicové porosty stojatých vod1403
Těžební jámy0101
travnaté stepi0301
osluněné skály nižších poloh1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1003
haldy a výsypky0012
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
údolní jasanoolšové luhy2910015
mokré louky13308
Louky0404
bažinné olšiny6205
Břehy tekoucích vod3603
Močály2204
horské bučiny0001
vrbové křoviny2305
mezofilní louky2304
Stojaté a pomalu tekoucí vody2001
ruderály9203
dubohabřiny2001
širokolisté horské nivy2102
suché křoviny0101
luční ostřicové mokřady1102
podmáčené smrčiny1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020