Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Not endangered 5x 10x 179x 54x 248x

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Czech namesnovačka zemní
Threat levelNot endangered
Records248 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (157 used records)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1142048
Zemní past117342297
Žlutá miska1001
Smyk16203
Prosev5607
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (141 used records)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva711014
Lesní okraje2216
Mezofilní louky4004
Porosty vysokých ostřic0101
Louky0303
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy259015
suché doubravy0101
reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
travnaté stepi1001
Xerotermy na jiných podkladech159017
Luční úhory0402
Skalní stepi na vápencových podkladech107012
Pískovna0402
Ruderály0202
Reliktní bory na skalních podkladech1202
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady7118
Lesy0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5204
Písečné přesypy0101
Kamenolom4003
Pole1502
Vlhké louky1001
Kulturní lesy1001
Lužní lesy1102
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Polní meze1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů0101
Trnkové křoviny1001
Urbánní biotopy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords