Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Not endangered 5x 10x 179x 46x 240x

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Czech namesnovačka zemní
Threat levelNot endangered
Records240 nálezů, 90 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (149 used records)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr937041
Zemní past115342296
Žlutá miska1001
Smyk16203
Prosev5607
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (133 used records)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic0101
suché doubravy0101
reliktní bory na skalách1001
Suťové lesy0101
travnaté stepi1001
Xerotermy na jiných podkladech159017
Xerotermní travinobylinná společenstva68010
Louky0202
Luční úhory0402
Skalní stepi na vápencových podkladech107012
Pískovna0402
Ruderály0202
Reliktní bory na skalních podkladech1202
Skály nižších a středních výšek1001
Ovocné sady7118
Lesy0303
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy239014
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5204
Písečné přesypy0101
Kamenolom4003
Pole1502
Vlhké louky1001
Kulturní lesy1001
Lužní lesy1102
Louky a pastviny1001
Acidofilní bory1102
Lesní okraje2115
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1712016
Přirozené lesy1102
Haldy a výsypky0001
Polní meze1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů0101
Mezofilní louky3003
Trnkové křoviny1001
Urbánní biotopy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020