Kvadráty: 7165
  Nálezy podle období  
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Nezvěstný

Titanoeca tristis L. Koch, 1872

České jménoteplomil skalní
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b
Poslední nález 1932 , Josef Kratochvíl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, Me. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška350-350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Titanoeca tristis L. Koch, 1872 RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy