Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

1978

Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno 12 (4): 1–59.
Kratochvíl J. (1978): Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno12 (4): 1–59.

1970

Cavernicole Dysderae.
Kratochvíl J. (1970): Cavernicole Dysderae. Acta Sc. Nat. Brno4 (4): 1–62.

1957

Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy 6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Kratochvíl J. (1957): Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)

1951

Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda 44: 19–22 (in Czech).
Kratochvíl J. (1951): Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda44: 19–22 (in Czech).

1948

Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantes gen. nov. Věst. Čsl. zool. společ. 12: 3–24.
Kratochvíl J. (1948a): Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantesgen. nov. Věst. Čsl. zool. společ.12: 3–24.
Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras 1: 123–128 (in Czech, English summary).
Kratochvíl J. (1948b): Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras1: 123–128 (in Czech, English summary).
Tři vzácné druhy rodu Lepthyphantes Menge (Araneae)
Miller F. & Kratochvíl J. (1948): Tři vzácné druhy rodu LepthyphantesMenge (Araneae) [Notes sur trois éspéces du genre LepthyphantesMenge]. Ent. Listy11: 137–140 (in Czech, French summary).

1947

Nový horský sekáč pro Československo
Kratochvíl J. (1947): Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy 10: 112–116 (in Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1947): Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy10: 112–116 (in Czech).

1942

Meta milleri n. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta milleri n. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent. 39: 111–116 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1942): Meta millerin. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta millerin. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent.39: 111–116 (in French and Czech).

1940

Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygopholcus Kratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 12 (5): 1–26.
Kratochvíl J. (1940): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre StygopholcusKratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti12 (5): 1–26.
Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 22 [1939]: 60–66 (in C
Kratochvíl J. & Miller F. (1940a): Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně22 [1939]: 60–66 (in Czech and French).
Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenaria aus Jugoslawien. Zool. Anz. 131: 188–201.
Kratochvíl J. & Miller F. (1940b): Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenariaaus Jugoslawien. Zool. Anz.131: 188–201.
Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ. 8: 91–96 (in German and Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1940c): Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 91–96 (in German and Czech).
Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung Porrhomma E. Sim. Zool. Anz. 130: 161–190.
Miller F. & Kratochvíl J. (1940a): Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung PorrhommaE. Sim. Zool. Anz.130: 161–190.
Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy. Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věst. Čsl. zool. společ. 8: 59–72 (in German and Czech).
Miller F. & Kratochvíl J. (1940b): Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy. Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 59–72 (in German and Czech).

1939

A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 279–289.
Kratochvíl J. (1939): A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 279–289.
Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR
Kratochvíl J. (1939): Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta (Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale , Notes et Revue 80: 96–115.
Kratochvíl J. & Miller F. (1939): Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta(Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue80: 96–115.
Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 17: 32–38 (in German).
Miller F. & Kratochvíl J. (1939): Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze17: 32–38 (in German).

1938

Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcia nov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11[1938–1939] (3): 1–28.
Kratochvíl J. (1938a): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcianov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11[1938–1939] (3): 1–28.
Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites . Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites . Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1938b): Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites. Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
Kratochvíl J. & Miller F. (1938b): Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy 1: 5–13 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. & Miller F. (1938a): K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy1: 5–13 (in Czech, French summary).
Několik nových pavouků pro Československo. Quelques nouvelles Araignées pour la faun et chécoslovaque. Čas. Nár. Muz., Oddíl přírodověd. 112: 234–244 (in Czech and French).
Miller F. & Kratochvíl J. (1938): Několik nových pavouků pro Československo. Quelques nouvelles Araignées pour la faun et chécoslovaque. Čas. Nár. Muz., Oddíl přírodověd.112: 234–244 (in Czech and French).

1937

Un Harpactocrates nouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2 . Latvija, Riga, pp. 560–562.
Kratochvíl J. (1937): Un Harpactocratesnouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2. Latvija, Riga, pp. 560–562.

1936

Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda 29: 45–50 (in Czech).
Kratochvíl J. (1936a): Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda29: 45–50 (in Czech).
Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoseri n. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ. 3 [1935]: 69–79 (in French).
Kratochvíl J. (1936b): Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoserin. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ.3 [1935]: 69–79 (in French).

1935

Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti 9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1935a): Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica 8: 10–25.
Kratochvíl J. (1935b): Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica8: 10–25.
Ein neuer Vertreter der Gruppe Rhodeae ( Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen . Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. B
Kratochvíl J. (1935c): Ein neuer Vertreter der GruppeRhodeae (Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen. Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. Biologische Serie. Nr. 1. Brno, 10 pp.
Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů
Kratochvíl J. (1935): Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.

1934

Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír. 15: 13–17 (in Czech).
Kratochvíl J . (1934b): Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír.15: 13–17 (in Czech).
Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave 2 (4): 165–226 (in French).
Kratochvíl J. (1934a): Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave2 (4): 165–226 (in French).
Sekáči (Opiliones) Československé republiky
Kratochvíl J. (1934): Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.

1933

Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea 28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Absolon K. & Kratochvíl J. (1933): Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi , n. sp. Bull. Soc. ent. Fr. 38: 171–173.
Fage L. & Kratochvíl J. (1933): Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi, n. sp. Bull. Soc. ent. Fr.38: 171–173.
Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. (1933a): Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea 28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1933b): Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Nový rod sekáčů ze Slovenska
Kratochvíl J. (1933): Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.

1932

Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete.
Absolon K. & Kratochvíl J. (1932): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung1932 (3): 73–81.
Trochosa (Hogna) singoriensis (Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě.
Kratochvíl J. (1932c): Trochosa( Hogna) singoriensis(Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě [Trochosa (Hogna) singoriensis(Laxm.) in Moravia and its distribution in Central Europe]. Příroda25: 1–6 (in Czech).
Rod pavouků Titanoeca Thor. v Československé republice.
Kratochvíl J. (1932b): Rod pavouků TitanoecaThor. v Československé republice [Les espèces du genre TitanoecaThor. en Tchécoslovaquie]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě7: 11–24 (in Czech, French summary).
Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie.
Kratochvíl J. (1932a): Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie [Sur quelques Araignées de Slavonie centrale avec la déscription d’une nouvelle Salticide fissidentatée ( Roeweriella balcanican. g., n. sp.) et de la nouvelle espèce Troglohyphantes diurnusn. sp.]. Sborník Vysoké školy zemědělské, S. C23: 1–16 (in Czech, French summary).

1931

Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1931): Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 220
  • Druhy 136
  • Rody 88
  • Čtverce 31

Určeno

  • Nálezy 12
  • Druhy 4
  • Rody 4
  • Čtverce 8
Česká arachnologická společnost © 2008-2020