Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered 42x 10x 52x

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák hrbatý
Threat levelEndangered
Records52 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Last record 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
Distribution areaEuropean (Af.) (Az.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (22 used records)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání44311
Individuální sběr4317
Prosev0011
Eklektor1001
Smyk1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
vrbové křoviny1001
vlhké lesní lemy1001
dubohabřiny0022
skalní stepi na jiných horninách0101
bučiny nižších poloh1001
Lesní okraje1102
reliktní bory na skalách0011
skalní stepi na vápenci0202
A1211002204
údolní jasanoolšové luhy1001
suché křoviny1001
písčiny0011
mezofilní louky0111
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
lesostepní doubravy0101
Kultury listnáčů0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020