Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered 22x 18x 40x

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák hrbatý
Threat levelEndangered
Records40 nálezů, 29 kvadrátů
First record 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Last record 2020 , Eva Legátová
Distribution areaEuropean (Af.) (Az.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (29 used records)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie15106
Sklepávání44210
Individuální sběr4227
Prosev0112
Eklektor1001
Smyk1102
Zemní past0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (30 used records)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov00101
Cesty, silnice1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1302
lesostepní doubravy0202
Vnější stěny budov0001
vrbové křoviny1001
vlhké lesní lemy1001
Suťové lesy0011
skalní stepi na jiných horninách0101
Květnaté bučiny1001
Lesní okraje1102
Reliktní bory na skalních podkladech0011
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Ovocné sady3306
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Lužní lesy1001
Písečné přesypy0022
Mezofilní louky0111
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Kultury listnáčů0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords