Rok
2018
Autoři
MUDr. Kryštof Rückl
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Obsah

Expanze a invaze, dva celkem jednoznačně charakterizované děje. Ale nesměla by to být příroda, aby sf! našim uměle vytvořeným kategoriím zdárně nevyhnula. Rychlého rozšíření křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) si u nás nevšiml jen málokdo, a tak máme tendenci ho označovat za invazní druh. Je tomu ale skutečně tak?

Citace
Dolejš P. & Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? (The wasp spider – an invasive, or an expansive species?). Živa 66 (5): 263–265 (in Czech, English summary).

Fotografie