Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Not endangered 10x 4x 242x 136x 392x

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)

Czech nameslíďák červenavý
Threat levelNot endangered
Records392 nálezů, 73 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (232 used records)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past147762543197
Individuální sběr2734332
Žlutá miska3001
Smyk1101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2212014
slaniska1001
úhory15003
kamenolomy1715013
okraje silnic6348129
písčiny2612
osluněné skály nižších poloh6102
ruderály5505
haldy a výsypky1261763216
A121100101205
Louky2102
Lesní okraje2002
Xerotermní travinobylinná společenstva381007
skalní stepi na vápenci3003
obilná pole0201
údolní jasanoolšové luhy10201
pastviny2214
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1102
travnaté stepi6003
výsadby jehličnanů1001
městské parky1102
lesostepní doubravy5005
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
suché doubravy121003
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020