Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Not endangered 5x 2x 128x 138x 273x

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834)

Czech nameslíďák červenavý
Threat levelNot endangered
Records273 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2018 , Martin Kincl
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (235 used records)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past147164044201
Individuální sběr3118225
Žlutá miska3001
Smyk9406
Prosev1101
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nízké xerofilní křoviny4001
Xerotermní travinobylinná společenstva381108
pískovny7702
slaniska1001
úhory2001
Pískovna155012
Kamenolom1715013
Cesty, silnice6348129
Písečné přesypy2612
Skály nižších a středních výšek6102
Ruderály3302
Haldy a výsypky1261763216
Ovocné sady101306
Louky2102
Lesní okraje2002
Skládky0101
Skalní stepi na vápencových podkladech3003
Pole0201
Lužní lesy10201
Pastviny2214
Urbánní biotopy2102
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod1102
Xerotermy na jiných podkladech6003
Borové monokultury1001
Parky1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5005
Luční úhory13002
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků121003
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords