Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered 6x 5x 258x 54x 323x

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

Czech nameskákavka zebrovitá
Threat levelNot endangered
Records323 nálezů, 81 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (132 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1101
Individuální sběr79632384
Smyk0606
Nárazová past85012
Prosev1102
Sklepávání211112
Eklektor1313010
?1303
Zemní past0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (111 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov2102
městské parky8769
dubohabřiny6603
lužní lesy nížin1001
suché křoviny2312
Louky2103
skalní stepi na vápenci0202
Lesní okraje1915220
lesostepní doubravy2304
písčiny3505
luční ostřicové mokřady1001
reliktní bory na skalách0202
Louky a pastviny1102
00000000202
ovocné sady bez bylinné vegetace2103
bažinné olšiny0101
údolní jasanoolšové luhy121309
Lesy5204
Kultury listnáčů51294
horská vřesoviště5114
bahnité břehy0101
ruderály1101
kamenité suti nižších poloh1102
mezofilní louky5001
okraje silnic5234
haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
obilná pole8705
A1211000202
výsadby jehličnanů2012
mokré louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
interiéry budov0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0201
Břehy tekoucích vod4102
travnaté stepi3501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019