Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered 3x 3x 131x 56x 193x

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837)

Czech nameskákavka zebrovitá
Threat levelNot endangered
Records193 nálezů, 81 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (130 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr44381558
Fotografie1101
Smyk2507
Nárazová past85012
Prosev2104
Sklepávání516613
Zemní past3022325
Eklektor1313010
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny1001
vnější stěny budov2102
městské parky4002
Suťové lesy6502
lužní lesy nížin1001
Křovinatý plášť lesa0011
Parky4767
Louky2103
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Lesní okraje1915220
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2304
Písečné přesypy3505
Slatiniště1001
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Louky a pastviny1102
Ovocné sady2305
Bažinné olšiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Lužní lesy121309
Lesy5204
Kultury listnáčů51294
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5114
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod0101
Urbánní biotopy1101
Kamenité sutě1102
Polní meze5001
Cesty, silnice5234
Haldy a výsypky0011
Obhospodařované pozemky2001
Polní cesta8705
Borové monokultury2001
Smrkové monokultury0011
Vlhké louky1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Interiéry budov0101
Rákosiny, orobincové porosty0201
Břehy tekoucích vod4102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2301
Xerotermy na jiných podkladech3501
 MalesFemalesJuvenilesRecords