Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered 14x 31x 4229x 264x 4538x

Trochosa terricola Thorell, 1856

Czech nameslíďák zemní
Threat levelNot endangered
Records4538 nálezů, 243 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2215 used records)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6861300812721993
Žlutá miska1001
Individuální sběr7090392
Smyk2102
Prosev106016
Eklektor5177427109
Sklepávání0101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2010 used records)
Trochosa terricola Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny39120176143
mezofilní louky10756134
výsadby listnáčů1131
Lesy1731617737368
Lesní okraje7337754
kamenolomy51121119
skalní stepi na vápenci6852132
pískovny301309
ostřicové porosty stojatých vod17604
travnaté stepi41119551111
osluněné skály nižších poloh4820020
rašeliniště215113072
Xerotermní travinobylinná společenstva9078465
kamenité suti nižších poloh3412033
horské bučiny2003
výsadby jehličnanů1016375362265
rašelinné bory85935537
suťové a roklinové lesy11209
bučiny nižších poloh12037043
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod284011
suché křoviny10535140
reliktní bory na skalách7046325
horská vřesoviště14060350
ovocné sady bez bylinné vegetace6244040
horské smrčiny3403
bažinné olšiny5112027
suché lesní lemy1001
podmáčené smrčiny175010
kosodřevina0201
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5105
písčiny18861215
okraje silnic1001
Louky397037
lesostepní doubravy3242612477
Močály134010
štěrkové břehy řek2003
haldy a výsypky96019
Louky a pastviny7305
mokré louky9320038
A1211000302
luční ostřicové mokřady9050014
Přirozené lesy11262042
údolní jasanoolšové luhy12509
obilná pole192010
Kultury listnáčů1273909
Stojaté a pomalu tekoucí vody28803
paseky10046156
Břehy tekoucích vod114712
Acidofilní bory216120461
ruderály1528010
Polní biotopy9003
bylinné porosty břehů29606
pastviny30203
lužní lesy nížin1002
vrbové křoviny5103
bahnité břehy3001
železniční náspy1001
úhory7843015
Lesní cesta4002
vnější stěny budov1001
21211100003
suché doubravy3302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020