Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Not endangered 20x 11x 426x 83x 540x

Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák křovinný
Threat levelNot endangered
Records540 nálezů, 76 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2010
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (239 used records)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska0101
Zemní past576169100192
Smyk3304
Individuální sběr23231439
Prosev1012
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (186 used records)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suché louky5501
Xerotermní travinobylinná společenstva3112514
dubohabřiny13518
Louky0112
travnaté stepi94291327
reliktní bory na skalách3112
okraje silnic0011
suché křoviny2103
Lesní okraje245520
suché lesní lemy7805
haldy a výsypky0001
pískovny1102
Louky a pastviny1001
horská vřesoviště205010
kamenolomy20415
skalní stepi na vápenci1081107
slaniska00191
lesostepní doubravy4010318
Acidofilní bory8906
mezofilní louky3002
ovocné sady bez bylinné vegetace442303
mokré louky12206
výsadby jehličnanů3306
ruderály8303
luční ostřicové mokřady0101
paseky325211
kamenité suti nižších poloh0101
obilná pole2003
úhory818212
Lesní cesta29201
Kultury listnáčů1001
suché doubravy3502
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020