Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Not endangered 8x 4x 943x 38x 993x

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)

Czech nameplachetnatka zvonečková
Threat levelNot endangered
Records993 nálezů, 137 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-400-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (859 used records)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past797108576641
Individuální sběr5188379
Prosev25361538
Smyk2140119
Sklepávání79108011
Eklektor307518171
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (828 used records)
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
skály a sutě v horách1001
výsadby jehličnanů1101
Vrchoviště1215016
Kultury listnáčů1001
Horské buko-jedlové lesy47801441
Lesy961825135
Kamenité sutě98111073
Květnaté bučiny312010
Močály0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek3705
Horské smrčiny10157025
Acidofilní bukové bučiny59010
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1561823683
Rašelinné březiny a bory0406
Skály nižších a středních výšek1302
Kosodřevina1001
Kamenolom0101
Kultury jehličnanů4077042
Rašeliniště a slatiniště4908
Břehy tekoucích vod621016
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2103
Podmáčené smrčiny3526012
Suťové a roklinové lesy96711949
Pískovcová skalní města3661037
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Lesní paseky106018
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1303
Kulturní lesy1226117
Porosty vysokých ostřic1201
Pískovna0101
Bažinné olšiny0101
Smrkové monokultury3536330118
Borové monokultury5095136
Skalní a suťové biotopy4181811
Skály subalpinského a alpinského pásma2204
Přirozené lesy814015
Lesní okraje7110003
Propast1001
Jeskyně1304
Slatiniště0212
Přechodová rašeliniště0312
Acidofilní bory0101
Širokolisté vysokostébelné nivy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1303
Louky5002
Kácené vrbové křoviny0101
Lužní lesy5301
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020