Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered 11x 9x 214x 21x 255x

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

Czech nameplachetnatka skalní
Threat levelNot endangered
Records255 nálezů, 91 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditysemi-humid, humid
Stratum(Underground), Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (187 used records)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3975166
Zemní past8410216110
Eklektor4204
Prosev0804
Sklepávání0101
?1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (174 used records)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov1033021
stinné skály nižších poloh2001
suťové a roklinové lesy522012
kamenolomy3404
výsadby jehličnanů2405
bučiny nižších poloh7608
kamenité suti nižších poloh52611162
Lesní okraje5205
osluněné skály nižších poloh31709
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
horské bučiny0101
travnaté stepi4607
horská vřesoviště0403
00000000101
A7114001101
jeskyně0101
Lesy3604
podmáčené smrčiny0011
ruderály1305
Acidofilní bory10407
dubohabřiny7708
ovocné sady bez bylinné vegetace9302
lesostepní doubravy1102
bylinné porosty břehů1001
mokré louky1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020