Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered 11x 11x 229x 24x 275x

Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)

Czech nameplachetnatka skalní
Threat levelNot endangered
Records275 nálezů, 91 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditysemi-humid, humid
Stratum(Underground), Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (187 used records)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3359161
Zemní past8111320108
Smyk91208
Prosev1706
Eklektor4204
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (177 used records)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov1503
stinné skály nižších poloh2001
suťové a roklinové lesy0101
kamenolomy1101
Smrkové monokultury2304
Acidofilní bukové bučiny3404
Kamenité sutě53661565
Sklepy21007
Lesní okraje5205
Suťové a roklinové lesy521011
Pískovcová skalní města11305
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0202
Květnaté bučiny4204
Horské buko-jedlové lesy0101
Skály nižších a středních výšek2404
Xerotermy na jiných podkladech4708
Interiéry budov819012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0403
Kamenolom2303
Jeskyně0101
Lesy3604
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0011
Urbánní biotopy1305
Acidofilní bory10407
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4607
Ovocné sady9302
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3101
Vlhké louky1101
Kultury jehličnanů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020