Records by time
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Endangered 3x 129x 28x 160x

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868

Czech namecedivka hajní
Threat levelEndangered
Records160 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (94 used records)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past7425757
Individuální sběr3442127
Prosev9305
Smyk3605
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové lesy, dubohabřiny0101
lesostepní doubravy0101
suťové a roklinové lesy1001
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermy na jiných podkladech124113
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
Pískovcová skalní města0303
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Suťové a roklinové lesy252805
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou14103
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0202
Acidofilní bukové bučiny2102
Přirozené lesy1001
Lesní paseky0101
Skalní stepi na vápencových podkladech6026
Kamenité sutě0102
Kamenolom1303
Acidofilní bory2204
Lesní okraje0202
Xerotermní travinobylinná společenstva15504
Floristicky pestré křoviny0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0103
Květnaté bučiny8101
Lesy1112
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8204
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020