Records by time
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Endangered 6x 213x 27x 246x

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868

Czech namecedivka hajní
Threat levelEndangered
Records246 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (95 used records)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past8825759
Individuální sběr3243028
Prosev0314
Smyk0403
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (70 used records)
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny0204
lesostepní doubravy8305
suťové a roklinové lesy262806
osluněné skály nižších poloh1304
travnaté stepi124113
suché křoviny1102
reliktní bory na skalách1102
horská vřesoviště14103
00000002001
lužní lesy nížin0202
bučiny nižších poloh10203
Přirozené lesy1001
paseky0101
skalní stepi na vápenci6026
kamenité suti nižších poloh0102
kamenolomy1303
Acidofilní bory2204
Lesní okraje0202
Xerotermní travinobylinná společenstva15504
Lesy1112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019