Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Not endangered 402x 39x 441x

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka vlhkomilná
Threat levelNot endangered
Records441 nálezů, 82 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S, Kz.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (215 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4012014
Zemní past5251133195
Prosev1303
Sklepávání1001
Smyk0101
ra1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (187 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mezofilní louky18009
bylinné porosty břehů5303
ostřicové porosty stojatých vod9106
Lesy3505
okraje silnic11403
lužní lesy nížin16508
rašeliniště4812021
Lesní okraje0103
mokré louky829033
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod326010
ovocné sady bez bylinné vegetace8206
haldy a výsypky0005
Přirozené lesy0001
A1211009005
Stojaté a pomalu tekoucí vody3103
travnaté stepi1222
Močály13033016
dubohabřiny1001
kamenolomy1001
luční ostřicové mokřady7104
obilná pole12406
Xerotermní travinobylinná společenstva5502
pískovny1001
bažinné olšiny14106
údolní jasanoolšové luhy31205
slaniska191105
rašelinné bory1002
ruderály4103
bučiny nižších poloh5001
horská vřesoviště0001
paseky1001
vrbové křoviny25505
Louky1001
Polní biotopy10201
Kultury listnáčů5101
úhory0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020