Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Not endangered 203x 42x 245x

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka vlhkomilná
Threat levelNot endangered
Records245 nálezů, 82 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S, Kz.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (212 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5513017
Zemní past5041093187
Prosev1505
Sklepávání6102
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (187 used records)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mezofilní louky1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů0101
Porosty vysokých ostřic9106
Lesy3505
Cesty, silnice11403
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy16507
Vrchoviště22706
Lesní okraje0103
Vlhké louky829033
Rákosiny, orobincové porosty326010
Rašeliniště a slatiniště234011
Ovocné sady172011
Přirozené lesy0001
Haldy a výsypky0005
Stojaté a pomalu tekoucí vody3103
Xerotermy na jiných podkladech1222
Močály13033016
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Kamenolom1001
Slatiniště7104
Pole12406
Xerotermní travinobylinná společenstva5502
Pískovna1001
Bažinné olšiny14106
Lužní lesy31205
Slaniska191105
Polní meze7002
Rašelinné březiny a bory1002
Přechodová rašeliniště3104
Urbánní biotopy1102
Mezofilní louky10006
Ruderály3001
Květnaté bučiny5001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Lesní paseky1001
Kácené vrbové křoviny25505
Bylinné porosty na březích potoků a řek5202
Louky1001
Polní biotopy10201
Kultury listnáčů5101
Luční úhory0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords