Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Not endangered 138x 24x 162x

Micrargus georgescuae Millidge, 1976

Czech namepavučenka širokostuhá
Threat levelNot endangered
Records162 nálezů, 21 kvadrátů
First record 1987, V. Růžička, Růžička 1992a
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude400-600-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (86 used records)
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2326013
Individuální sběr2404
Zemní past4719047
Eklektor354022
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy1201
rašeliniště5404
Kultury listnáčů0101
horské bučiny1001
Lesy455031
kamenité suti nižších poloh0101
Horské biotopy1001
rašelinné bory5205
skály a sutě v horách2102
výsadby jehličnanů0101
osluněné skály nižších poloh146012
dubohabřiny1001
reliktní bory na skalách1001
jeskyně1102
mokré louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019