Records by time
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Not endangered 1x 4x 103x 28x 136x

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)

Czech namezápřednice mokřadní
Threat levelNot endangered
Records136 nálezů, 80 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (91 used records)
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr19692442
Žlutá miska1001
Zemní past1114213
Smyk1520331
Prosev0202
Sklepávání2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Louky a pastviny1234
mezofilní louky0111
bylinné porosty břehů1012
mokré louky1001
Přechodová rašeliniště1202
Lesní paseky2415
Vlhké louky2406
Porosty vysokých ostřic2503
Vrchoviště1302
Rašeliniště a slatiniště6006
Močály0302
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Kosodřevina0101
Křovinatý plášť lesa1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Louky61145
Xerotermy na jiných podkladech2703
Kamenolom1232
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Pískovna1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rákosiny, orobincové porosty3602
Horské buko-jedlové lesy0011
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny1631
Mezofilní louky1611
Smrkové monokultury0201
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Bylinný lem lesa1001
Kultury listnáčů6801
Lesy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020