Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 699× 106× 820×

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

České jménosnovačka oválná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy820 nálezů, 236 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (NA
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (820 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk142428181242
Sklepávání9616911871
Prosev1437727
Individuální sběr8318554154
Pozorování0101
Neurčeno5115131206
Nárazová past3001
Zemní past87107132100
Žlutá miska1001
Eklektor29322817
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (820 použitých nálezů)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky633625
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny5206
Lužní lesy nížin29503125
Rašeliniště212915
Horské smrčiny42127
Podmáčené smrčiny3616
Bylinné porosty břehů316111
Lesní okraje1110318
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3303
Mezofilní louky1711216
Kamenolomy316614
Suché lesní lemy1001
Vřesoviště nižších poloh1101
Paseky1928
Lesostepní doubravy1016114
Suché křoviny1528519
Slaniska0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2703
Suťové a roklinové lesy19348
Dubohabřiny2001
Vlhké doubravy4002
Mokré louky7281724
Neurčeno76282164271
Suché doubravy32754430
Skalní stepi na vápenci51417
Xerotermní travinobylinná společenstva217110
Okraje silnic1102
Interiéry budov0706
Výsadby jehličnanů7242720
Ostřicové porosty stojatých vod2503
Bučiny nižších poloh2440214
Vlhké lesní lemy1113
Břehy tekoucích vod412810
Luční ostřicové mokřady9144427
Močály24332429
Horské bučiny3825
Ovocné sady s luční vegetací414111
Louky423315
Reliktní bory na skalách06156
Pastviny1914
Stojaté a pomalu tekoucí vody5214
Rašelinné bory1401
Výsadby listnáčů7210807
Písčiny6104
Mokřadní olšiny30343923
Louky a pastviny0022
Přirozené lesy211497
Lesy1623619
Bahnité břehy2501
Úhory2103
Haldy a výsypky01306
Stinné skály nižších poloh61217
Ruderály7815
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod34177
Kamenité suti nižších poloh1103
Pozemní komunikace0402
Lesní cesta0402
Těžební jámy1012
Acidofilní bory41003
Porosty borůvek0233
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1337
alpínské trávníky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy