Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Not endangered 2x 13x 699x 64x 778x

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

Czech namesnovačka oválná
Threat levelNot endangered
Records778 nálezů, 218 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Holop. (NA
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-800

Bibliography

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (572 used records)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk119400181209
Prosev1332625
Pozorování0101
Individuální sběr8318053152
Žlutá miska1001
Zemní past8510713299
Eklektor29322817
Sklepávání9316411868
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (507 used records)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lužní lesy28463119
Acidofilní teplomilné doubravy1001
městské parky2102
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
mezofilní louky2304
Skalní stepi na vápencových podkladech51417
Lesní okraje118316
Přechodová rašeliniště0346
Vrchoviště0122
Xerotermní travinobylinná společenstva217110
Cesty, silnice1102
Interiéry budov0706
Kamenolom216613
Smrkové monokultury1254
Porosty vysokých ostřic2503
Acidofilní bukové bučiny11102
Květnaté bučiny2329212
Bylinný lem lesa1113
Xerotermy na jiných podkladech631623
Bylinné porosty na březích potoků a řek1918
Břehy tekoucích vod412810
Slatiniště9144427
Vlhké louky6271723
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy29754428
Močály24332429
Horské buko-jedlové lesy3825
Ovocné sady414111
Louky423315
Reliktní bory na skalních podkladech06156
Pastviny0802
Stojaté a pomalu tekoucí vody5214
Rašelinné březiny a bory1401
Kultury listnáčů7210807
Křovinatý plášť lesa3001
Suťové a roklinové lesy17346
Písečné přesypy6104
Bažinné olšiny30343923
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Louky a pastviny0022
Přirozené lesy211497
Lesy1623619
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2501
Luční úhory2103
Haldy a výsypky01306
Skály nižších a středních výšek61116
Mezofilní louky11828
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1204
Pískovcová skalní města0101
Urbánní biotopy7804
Podmáčené smrčiny2314
Trnkové křoviny1453
Kulturní lesy381714
Polní meze1112
Rákosiny, orobincové porosty34177
Kamenité sutě1103
Ruderály0011
Rašeliniště a slatiniště0234
Lesní paseky1726
Parky0601
Pozemní komunikace0402
Lesní cesta0402
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3402
Těžební jámy1012
Acidofilní bory41003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy916113
Křoviny a skupiny stromů mimo les102307
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0233
Floristicky pestré křoviny0107
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1337
Kácené vrbové křoviny1001
Kultury jehličnanů0051
Borové monokultury31401
Horské smrčiny0502
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020