Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered 3x 2x 157x 14x 176x

Pirata piscatorius (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák potápivý
Threat levelEndangered
Records176 nálezů, 72 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-700

Bibliography

 © Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and
harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa
rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.


 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (176 used records)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr32471243
Zemní past16310730102
Neurčeno31019
Smyk21074
Prosev5415
Sklepávání11133
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (176 used records)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Močály48502539
Neurčeno11131133
Rákosiny, orobincové porosty55111
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0111
Stojaté a pomalu tekoucí vody1203
Vrchoviště0448
Porosty vysokých ostřic3240013
Vlhké louky4217421
Rašeliniště a slatiniště4018220
Bažinné olšiny1202
Přechodová rašeliniště4537
Lužní lesy3002
Louky3102
Slatiniště21612
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Porosty chrastice rákosovité3002
Podmáčené smrčiny0101
Lesy1001
Rašelinné březiny a bory9304
Břehy tekoucích vod0101
Ovocné sady0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords