Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Not endangered 6x 580x 42x 628x

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Czech nameběžník mokřadní
Threat levelNot endangered
Records628 nálezů, 121 kvadrátů
First record 1938, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-A (Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (272 used records)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2579167
Zemní past9949896
Smyk49142490
Žlutá miska1001
Prosev1415
Sklepávání93909
ra1001
?1303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (240 used records)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny2002
bylinné porosty břehů7606
ostřicové porosty stojatých vod615012
rašeliniště128016
mokré louky2652039
výsadby jehličnanů1604
Močály1156131
travnaté stepi0101
lužní lesy nížin1001
suché křoviny3709
Louky4203
Xerotermní travinobylinná společenstva105011
bučiny nižších poloh0502
luční ostřicové mokřady230113
horská vřesoviště0102
kamenolomy2103
Louky a pastviny1001
00000002906
ovocné sady bez bylinné vegetace2204
úhory1001
údolní jasanoolšové luhy2504
A1211003103
dubohabřiny1102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1605
bahnité břehy0201
reliktní bory na skalách0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod166014
okraje silnic1001
osluněné skály nižších poloh1101
bažinné olšiny16609
Břehy tekoucích vod1001
Lesní okraje1204
horské bučiny0301
písčiny1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Polní biotopy1001
mezofilní louky5205
horské smrčiny0101
Kultury listnáčů63402
obilná pole1001
ruderály2002
Acidofilní bory0201
paseky2504
Přirozené lesy0001
haldy a výsypky0062
Lesy0101
skalní stepi na vápenci2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020