Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Not endangered 76x 24x 100x

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

Czech namesnovačka hranatá
Threat levelNot endangered
Records100 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
Stratum(Ground layer), Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (63 used records)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past55414
Individuální sběr76618
Žlutá miska1001
Prosev43712
Smyk3316
Eklektor35311
Sklepávání0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (54 used records)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Močály1012
výsadby listnáčů0101
Xerotermy na jiných podkladech2225
Rašeliniště a slatiniště2002
Reliktní bory na skalních podkladech1112
Louky a pastviny0202
Lužní lesy1203
Slatiniště0011
Skály nižších a středních výšek0011
Lesy3238
Smrkové monokultury0314
Horské biotopy1001
Vlhké louky0112
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Kamenité sutě1001
Louky2102
Haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
Borové monokultury0011
Kamenolom0011
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Rákosiny, orobincové porosty2012
Kulturní lesy1001
Štěrkové lavice0011
Acidofilní bory1012
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Floristicky pestré křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords