Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Not endangered 136x 17x 153x

Episinus angulatus (Blackwall, 1836)

Czech namesnovačka hranatá
Threat levelNot endangered
Records153 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
Stratum(Ground layer), Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (61 used records)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Individuální sběr65513
Zemní past2238
Sklepávání3125
Prosev45816
Smyk3216
Eklektor35311
ra0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (53 used records)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů0101
travnaté stepi2225
rašeliniště2002
reliktní bory na skalách1112
Louky a pastviny0202
údolní jasanoolšové luhy1203
luční ostřicové mokřady0011
osluněné skály nižších poloh0011
Lesy3238
výsadby jehličnanů1326
Horské biotopy1001
mokré louky0112
dubohabřiny0202
kamenité suti nižších poloh1001
Louky2102
haldy a výsypky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva1011
kamenolomy0011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2012
lužní lesy nížin0011
štěrkové břehy řek0011
Močály0011
Acidofilní bory1012
podmáčené smrčiny0101
bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
suché křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020